Temperaturen i substratet og/eller i vannet er ikke signifikant høyere enn normalt. Temperaturøkningen er mindre enn 2 °C sammenliknet med omgivelser upåvirket av jordvarme.