overgangen mellom den nemorale lauvskogsregionen og den boreale barskogsregionen