låg med diameter i brysthøyde > 30 cm, nedbrytningsgrad 2–4