Ingen snødekke-betinget vekstsesongreduksjon (normal vekstsesonglengde, gitt den geografiske plasseringen).