i skogsmark karakterisert av vanlige og nøysomme arter. Forekomst av typiske podsolprofiler. Jord som typisk er dannet av kvartsitt og sparagmitt (og gneis og granitt; anortositt på Sør-Vestlandet). Typen tilsvarer blåbærtype i skogsmark og svært kalkfattige typer av elvebunn, innsjøbunn og limniske vannmasser