Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • VF-0 stille vann
  VF-a svært svak energi
  VF-b meget svak energi
  VF-c svak energi
  VF-d litt beskyttet
  VF-e intermediær energi
  VF-f sterk energi
  VF-g meget sterk energi
  VF-h svært sterk energi
  VF-¤ disruptiv vannforstyrrelse
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet