Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Se full beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  9 512-1024 m
Basistrinn
 • TU-0 klar
  TU-a turbid
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM