Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • SY-0 naturlige vannmasser
  SY-a vannmasser sterkt endret gjennom fysiske inngrep
  SY-b vannmasser sterkt endret gjennom kjemiske inngrep
  SY-c vannmasser sterkt endret gjennom biologiske inngrep
  SY-d nye vannmasser
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM