Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  gs suksesjonsgradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • SS-0 sanddominert fjærebeltebunn
  SS-a sandforstrand
  SS-b fordyne
  SS-c primærdyne
  SS-d kvit dyne
  SS-e grå dyne
  SS-f grå dyne
  SS-g brun dyne
  SS-h brun dyne
  SS-i dynehei
  SS-j dyneskogsmark
  SS-k sandskogsmark
  SS-+ normal fastmarksskogsmark
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet