Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • SE-0 uten sedimentasjonspreg
  SE-a litt sedimentasjonspreget
  SE-b klart sedimentasjonspreget
  SE-¤ preget av disruptiv sedimentasjon
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM