Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  5 32-64 m
Basistrinn
 • RU-0 uten raspreg
  RU-a observerbart raspreget
  RU-b litt raspreget
  RU-c temmelig sterkt raspreget
  RU-d svært sterkt raspreget
  RU-e svært sterkt raspreget
  RU-¤ disruptivt raspreg
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet