Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  t overgangstype
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • KY-0 havtilknyttet
  KY-a kysttilkntttet
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM