Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  7 128-256 m
Basistrinn
 • KT-a grunnkilde
  KT-b torvmarkskilde
  KT-c ferskvannskilde
  KT-d vann- og gassførende kald havkilde
  KT-e mudderførende kald havkilde
  KT-f magmaførende havkilde
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM