Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • GS-0 utenfor grotte
  GS-a overheng
  GS-b ytre deler av dyp grotte
  GS-c midtre deler av dyp grotte
  GS-d midtre deler av dyp grotte
  GS-¤ indre deler av dyp grotte
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM