Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • FK-0 normalt sirkulerende vann
  FK-a gammelt havvann
  FK-b saltholdig kildevann
  FK-c jernholdig bunnvann
  FK-d bunnvann med høyt kalkinnhold
  FK-e humusrikt bunnvann
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM