Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  9 512-1024 m
Basistrinn
 • DM-0 sublitoral (epipelagial)
  DM-a atlantisk vann, typisk i nedre sublitoral (mesopelagial)
  DM-b intermediært vann, typisk i øvre bathyal (bathypelagial)
  DM-c dyphavsvann, typisk i nedre bathyal (bathypelagial)
  DM-d dyphavsvann, typisk i nedre bathyal (bathypelagial)
  DM-e dyphavsvann, typisk i abyssal (abysso-pelagial)
  DM-f dyphavsvann, typisk i abyssal (abysso-pelagial)
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM