KA Kalkinnhold og UF Uttørkingsfare er hovedmiljøvariabler i T4 Fastmarksskogsmark, og kombinasjoner av trinn langs disse gir opphav til totalt 16 grunntyper.