Under Naturtyper kan man navigere på de ulike nivåene i systemet og finne de respektive naturtypene.