Vi bruker åpne lisenser ved avtaler om dataleveranser, noe som sikrer rettighetene til både brukeren og leverandøren av materialet.

Alt innhold som videreformidles av oss skal normalt sett være lisensiert med den siste versjonen av en åpen Creative Commons(CC)- lisens. Kort sagt innebærer en slik lisens at innholdet kan brukes fritt av alle, så lenge opphavspersonen blir tydelig krediterert.

Hvordan velge lisens?

Vi trenger en skriftlig bekreftelse fra deg på at du deler ditt materiale under en av lisensene under for å kunne ta i bruk det du leverer. Bekreftelsen kan gjerne være i form av en e-post.

CC BY – Navngivelse

Vår standard lisens ved levering av data.

Denne lisensen betyr at brukeren kan gjøre hva han vil, men må oppgi eier, lisens og hva som er endret. Flere detaljer her (versjon 4.0). Dette er den foretrukne av de to, og ved leveranse av tekstlig innhold eller datasett er dette det eneste valget.

CC BY-SA – Navngivelse-DelPåSammeVilkår

Ved leveranser av bilder, lyd eller video kan du også velge å kreve åpenhet ved eventuell videreforedling.

Denne lisensen betyr at brukeren kan gjøre hva han vil, men må oppgi eier, lisens og hva som er endret. Hvis materialet brukes til å skape noe nytt må det få samme lisens. Flere detaljer her (versjon 4.0).

Hva skjer med dine data?

Ved åpen deling av materiale, for eksempel et bilde, forblir du dataeier og kan bruke materialet til hva du vil, uavhengig av lisensen. Du gir Artsdatabanken tillatelse til å bruke materialet og dele det med andre, for eksempel gjennom våre nettsider, under den CC-lisensen du har valgt. Dette betyr at:

Alle kan:

  • se og laste ned materialet

  • dele, kopiere, distribuere og spre materialet

  • remikse og bearbeide materialet

Alle som bruker materialet må:

  • navngi deg tydelig på den måten du ønsker

  • om du velger CC BY-SA må i tillegg alle som bearbeider materialet ditt eller gjør det til en del av noe annet, f.eks. en bildecollage, bruke samme lisens som deg på sitt verk.

Det er viktig å understreke at begge lisensene betyr at du som rettighetshaver forblir eier av materialet til enhver tid, du gir ikke i fra deg noen rettigheter, og selv kan benytte materialet uavhengig av lisensen du har valgt. Det er også fullt mulig å dele en bestemt versjon av materialet (for eksempel et nedskalert bilde) under en åpen lisens, mens du forbeholder deg alle eksklusive rettigheter på originalen.

Hvorfor åpne lisenser?

Artsdatabanken har i oppgave å gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Som et ledd i dette følger vi i vårt arbeid prinsippene om åpen datadeling. Åpenhet og åpen lisensiering forenkler dataflyten, er i tråd med nasjonale og internasjonale prinsipper og gagner både brukere og bidragsytere. Vi har en årelang politikk på å dele bilder og data med åpne lisenser, og samarbeider tett med en rekke naturhistoriske museer, forskningsinstitusjoner, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner som deler kunnskap og bilder gjennom våre tjenester. Se dokument i infoboks for mer om vår politikk på dette området.