Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt, som regel med en avlang oval form. Åpningen er smal og strekker seg hele lengden av skallet. Toppen av skallet (apeks) er nedsunket, og dekket av skallets øvrige vridninger (evolute). Skallet mangler en umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten har et mønster bestående av spiralfurer og vekstlinjer, der to av vekstlinjene er veldig tydelige. Lengden av skallet varierer mellom 2–5,4 mm.

Kropp

Kroppen er hvit, og hodeskjoldet er fliket på bakenden og mangler en midtlinje. Foten mangler sideforlengelser (parapodialfliker) og mantelen mangler forlengelser under sneglen (pallialflik) . Larvenyren er ikke synlig gjennom skallet.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 200 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av 11 tannrekker med to til tre ytre sidetenner og en indre sidetann, samt en midttann (rachidie). De ytre sidetennene har en kurvet tupp og en bred base og den ytre kanten er glatt. De indre sidetennene er kurvet med en bred base og den ytre kanten er glatt mens den indre kanten har grov dentikulasjon. Midttannen har også dentikulasjon. Denne arten har kjever. Kråsen (tyggemagen) er sylindrisk og ikke dekket av muskelfiber og inneholder tre avlange, bønneformete plater av lik størrelse. Overflaten av disse platene har forhøyninger og groper som stråler ut fra midttoppen, undersiden av disse platene har et nettlignede mønster av fordypninger. Den fremre delen av fordøyelsessystemet har en kro (samlemage) uten folder. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et flatt, hvitt peniskammer som smalner mot kjønnsåpningen, prostataen er klart adskilt fra peniskammeret av en tynn, gulaktig prostatatube.

Økologi

Finnes på dyp mellom 18–68 m, på gjørmete bløtbunn (Lemche 1956, Høisæter 2009).

Utbredelse

Finnes rundt Svalbard og langs Norskekysten nord for Kjosen nær Tromsø (69°35’ N). Denne arten har også blitt funnet i Hurryfjorden (Kangerterajiva eller Hurry Fjord/Inlet), Grønnland (ca. 70°50’ N 22° 30’ Ø) (Lemche 1956, Brattegard & Holthe 2001, Høisæter 2009).

Referanser

Brattegard T og Holthe T (2001). Distribution of marine, benthic macroogranisms in Norway. Research report for DN-2001-3. Directorate for Nature Management.

Høisæter T (2009). Distribution of marine, benthic, shell bearing gastropods along the Norwegian coast. Fauna Norvegica 28: 5-106.

Lemche H (1956). The anatomy and histology of Cylichna (Gastropoda Tectibranchia). Spolia Zoologica Musei Hauniensis 16: 1-278.