Vingespenn

34-40 mm.

Kjennetegn

Vingene er svartbrune med nesten identiske tegninger på over- og undersiden. Langs ytterkanten av vingene er det mørke brunrøde flekker som omslutter små, svarte øyeflekker, av og til med hvit kjerne. Antall flekker varierer, og på bakvingen kan de mangle helt. Arten skiller seg fra de øvrige norske Erebia-artene på den beskjedne størrelsen og på de svært små øyeflekkene og små omsluttende ringene.

Totalutbredelse

Troms og Finnmark i Norge og Utsjoki i Nord-Finland, Ural, gjennom Sibir til Jakutia. Ikke i Sverige.

Utbredelse i Norge

Utbredt i Finnmark der den finnes langs Altafjorden og Porsangerfjorden og langs elvene Alta og Tana helt inn til henholdsvis Kautokeino og Karasjok. Også funnet i Kvænangen i Troms. Sommerfuglen er som regel tallrik på lokalitetene.

Unge stadier

Sauesvingel har vært nevnt som vertsplante for larven, men biologien er dårlig kjent. Larven er grønn til stråfarget med mørk rygglinje mellom lysere ryggstriper, lys sidelinje og hvit fotlinje. Livssyklusen er sannsynligvis toårig.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På gressbevokste enger og bakker i lavlandet.