Nomada panzeri er Norges vanligste og mest utbredte vepsebie. Den flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli i skogkanter og lysninger og finnes i store deler av landet helt opp til skoggrensen.

Skogvepsebia, Nomada panzeri, kan lett forveksles med andre vepsebier som rosevepsebie, Nomada fusca og vårvepsebie, N. leucophthalma. Den varierer  nokså mye i utseende og nyere studier tyder på at arten kan bestå av tre ulike arter i Skandinavia som utnytter ulike verter. Arten, i bred forstand, flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli og utnytter ulike verter av sandbier i Andrena helvola-gruppen. Formen som utnytter fjellsandbie, Andrena lapponica er utbredt over hele landet opp til skoggrensa. En annen form, som trolig utnytter rosesandbie, Andrena fucata, er vanlig i Sør-Norge og særlig på Vestlandet. Den tredje formen som utnytter parksandbie, Andrena helvola, er funnet noen steder på Østlandet.