Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 77
Limniske 19
Terrestriske 16
Marine 42
Antatt antall uoppdagede arter 83
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.