Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 149
Limniske 30
Terrestriske 111
Marine 8
Antatt antall uoppdagede arter 305
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.