Klassifisering
Norsk rødliste for arter

Gjeldende kategori er sårbar VU . Vurdert i 2021 for Fastlands-Norge med havområder.

Sårbar Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Norsk rødliste for arter

Gjeldende kategori er livskraftig LC . Vurdert i 2021 for Svalbard.

Livskraftig Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.