Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
m, v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
m
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v*, s+[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s*[KA·d|c]
Se fler