Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 283
Limniske 0
Terrestriske 283
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.