Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v, s+[SV∙d|e]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v, s+[SV∙d|e]