Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T13-C-1 kalkfattig grov ur
t¤[UF·fg], s*[UE·d|c]
T1-C-2 uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser
t¤[UF·fg], s*[UE·d|c]
T1-C-4 uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære berg, bergvegger og knauser
t¤[UF·fg], s*[UE·d|c]