Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
m, s+[UF·d|c]
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
V3-C-2 ombrotrof myrkant
v
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s+[UF∙c|d]
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v, s-[SS∙i|h]
T4-C-5 bærlyngskog
v
Se fler