Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.