Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er høy risiko HI

Høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.