Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T29-C-2 stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og konsolideringsfase på epilitoral fastmark
v
T4-C-3 lågurtskog
v, s+[KA∙f|e]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v*, s-[UF∙d|e],s-[KA∙e|f]