Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg
s+[HI∙b|c]
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
m*, v*
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
V3-C-2 ombrotrof myrkant
m*, v*
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v*
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
m*, v*
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v*
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
m, v*, s-[KA∙e|f]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
m, v*, s-[KA·g|h]
10