Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s*[KA·g|f]
T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire
v
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
T21-C-4 dynetrau
m, v, s*[VM∙a|0]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s-[KI·b|a]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v