Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[KA·c|d],[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[KA·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·e|f]
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v
Se fler