Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, t¤[KA·fg],s-[KI·b|a]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KI·b|a]
T26-C-3 grus- og steindominert breforland i pionerfasen
T26-C-4 breforland og snøavsmeltingsområder i pionérfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v, s+[KA∙g|f]