Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·g|h]
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
m, v
T3-C-1 kalkfattig leside
v*, s-[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s*[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
s+[UF·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s+[KA·g|h],s-[UF·c|d]
5