Klima- og miljødepartementet har utnemnt følgjande styre for Artsdatabanken med verknad frå 1. september 2022:

Aina Bartmann

GMO-nettverket
Styreleiar

Bernt-Erik Sæther

CBD NTNU
Styremedlem

Torborg Berge

Sandnes kommune
Styremedlem

Kristoffer Bøhn

Sabima
Styremedlem

Stine Svalheim Markussen

Artsdatabanken
Styremedlem (representant for dei tilsette)

Rune Moe

Norges vassdrags- og energidirektorat
Styremedlem (representant forvaltingsbrukargruppa)

Varamedlemmer:

Bård Øyvind Bredesen

Oslo kommune
varamedlem for styreleder Aina Bartmann

Inger Elisabeth Måren

Universitetet i Bergen
varamedlem for Bernt-Erik Sæther

Erling Gunnufsen

Fredrikstad kommune
varamedlem for Torborg Berge

Maja Aarønæs

Sabima
varamedlem for Kristoffer Bøhn

Maria Pettersvik Arvnes

Fiskarlaget
varamedlem for Hans Asbjørn Sørlie

Wouter Koch

varamedlem for Stine Svalheim Markussen

Kristin Nordli

Kommunal- og distriktsdepartementet
varamedlem for Rune Moe

Hans Asbjørn Sørlie

Norges Skogeierforbund
Varamedlem