Klima- og miljødepartementet har utnemnt følgjande styre for Artsdatabanken med verknad frå 1. september 2022:

Frå venstre: Kristoffer Bøhn, SABIMA; Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken; Rune Moe, Norges vassdrags- og energidirektorat; Torborg Berge, Sandnes kommune; styreleiar Aina Bartmann, GMO-nettverket; Hans Asbjørn Sørlie, Norges skogeierforbund og Bernt-Erik Sæther, CBD NTNU.

Aina Bartmann

GMO-nettverket
Styreleiar

Bernt-Erik Sæther

CBD NTNU
Styremedlem

Torborg Berge

Natureco AS
Styremedlem

Hans Asbjørn Sørlie

Norges Skogeierforbund
Medlem

Kristoffer Bøhn

Sabima
Styremedlem

Stine Svalheim Markussen

Artsdatabanken
Styremedlem (representant for dei tilsette)

Ivar Ekanger

Landbruks- og matdepartementet
Styremedlem (representant forvaltingsbrukargruppa)

Varamedlemmer:

Bård Øyvind Bredesen

Oslo kommune
varamedlem for styreleder Aina Bartmann

Inger Elisabeth Måren

Universitetet i Bergen
varamedlem for Bernt-Erik Sæther

Erling Gunnufsen

Fredrikstad kommune
varamedlem for Torborg Berge

Maja Aarønæs

Sabima
varamedlem for Kristoffer Bøhn

Maria Pettersvik Arvnes

Fiskarlaget
varamedlem for Hans Asbjørn Sørlie

Wouter Koch

Artsdatabanken
varamedlem for Stine Svalheim Markussen

Kristin Nordli

Kommunal- og distriktsdepartementet
varamedlem for Ivar Ekanger