Tags
| Kjetil Bevanger
Boakjølsnegl Limax maximus Linnaeus, 1758
| Arnstein Staverløkk
| Bolette Bele
| Åslaug Mostad
| Olga Hilmo
Rogn Sorbus aucuparia L.
Gråtrost Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
| Åslaug Mostad
| Oleg Kirillow
Spongillidae
| Kirt L. Onthank
Vanlig ferskvannsvamp Spongilla lacustris (L., 1758)
| Rigmor Wang
| John Bjarne Jordal
| Kristian Hassel
Bergkrokodillemose Conocephalum salebrosum Szweykowski et al.
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen