Generelle spørsmål sendes til postmottak@artsdatabanken.no

Spørsmål om Artsobservasjoner sendes til support@artsobservasjoner.no

Spørsmål om Artskart sendes til: Artskart@artsdatabanken.no

Om du trenger hjelp med artsbestemmelser, se https://www.sabima.no/spor-en-ekspert/ for nyttige lenker.

 

Bjarte Rambjør Heide – direktør

Tormod Ellingsen – kommunikasjonsansvarlig og mediekontakt

Seksjon kart og risikovurderinger

Arild Lindgaard – leder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Knut Anders Hovstad – Artskart

Siri Hånes Langen – rødliste for arter, fremmede arter

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Ane Marlene Myhre PERMISJON –  rødliste for arter, fremmede arter

Skjalg Woldstad – kommunikasjon, mediakontakt

Kristine Lund Bjørnås - rødliste for arter

Seksjon arter og naturtyper

Ingrid Ertshus Mathisen – leder

Stine Svalheim Markussen –  Artsprosjektet

Eveliina Kallioniemi  –  Egenskapsbank

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data

Hauk Liebe – Artsprosjektet

Tiril Myhre Pedersen – Artsnavnebase

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Åslaug Viken –  Arter på nett

Tove Rimestad – Helhetlig dataformidling, NiN på nett

Seksjon IT

Stein Arild Hoem – leder  

Even Hauge Juberg

Dana Music  

Helene Engeness Mørk PERMISJON

Svetlana Naumova

Bo Søndergaard Olesen

Arvid Pedersen

Helge Sandmark

Eirik Niemi

Terje Olsøybakk

Stab

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer