Bjarte Rambjør Heide – direktør

Seksjon for kart og naturmangfold

Arild Lindgaard – Seksjonsleder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Knut Anders Hovstad – Artskart

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Kristin Odden Nystuen - Natur i Norge (NiN)

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Seksjon Artskunnskap

Ingar Pareliussen –  Seksjonsleder

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Eveliina Kallioniemi  

Stine Svalheim Markussen –  Artsprosjektet

Ane Marlene Myhre –  rødliste for arter, fremmede arter

Joshua Jenkins Shaw  – Artsnavnebase

Åslaug Viken –  Arter på nett

Seksjon Formidling

Pernille Feilberg  – Seksjonsleder

Tove Rimestad – Nettsider

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer

Skjalg Woldstad – kommunikasjonsrådgiver, mediakontakt

Linda Skjærvik – kommunikasjonsrådgiver

Seksjon IT-utvikling

Stein Arild Hoem – Seksjonsleder  

Even Hauge Juberg – personvernombud

Dana Music  

Helene Engeness Mørk 

Eirik Niemi

Bo Søndergaard Olesen

Mats Sæter

Stig Thorseth

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data og Artsorakelet

Stab

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR