En tjeneste fra Artsdatabanken

Måkene er gjennomgående hvite fugler, ofte med svarte tegninger på vingene eller hode. Ungfuglene er gråbrune fram til de når kjønnsmoden alder. Måkene finnes såvel i fjellheimen som ytterst på kysten, samt i polare områder.

Opphav
Svein-Håkon Lorentsen
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 4.0