Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-9 lyngskog
m*, v*
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-13 lavskog
m*, v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
m*, v*
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
m, v*
Se fler