Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 44
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 44
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder