Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v*
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
v*
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
s+[KA·f|g]
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
m, v*