Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
m[O3–O2], v[O3–O1]
T1-C-1 lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg
v, s+[UE·c|d]
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v*
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
v, s+[UE·c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v, s*[KA∙e|f], s-[UF∙c|d]
T4-C-5 bærlyngskog
v[O3–O1]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s-[KA∙e|f]
T13-C-10 kalkfattig fuktig grov ur
v
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s-[UF∙c|d]