Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, t¤[KA·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s-[SV·e|d],s*[KA·b|a]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s+[SV·c|b],s-[KA·g|h]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s+[SV·c|b]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v
Se fler