Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v